Communiqué de Serge Dal Busco Têt 2013

Lời chúc Mừng Xuân Quý Tỵ 2013.
của dân biểu Serge Dal Busco gửi đến Cộng Đồng Việt Nam.